Kategoria: spotkania

Referat prof. Moniki Bielińskiej

Zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu z cyklu „Śniadania z leksykografią”,
które odbędzie się na platformie Zoom 9 marca 2021 roku o godzinie 11.00.

Podczas wydarzenia
prof. Monika Bielińska (UŚ)
wygłosi referat pt.
Leksykografia. Słownik specjalistyczny. Koncepcja i jej realizacja

Abstrakt:

Nie ma dyscypliny ściślej związanej ze słownikami niż leksykografia, a mimo to słowników fachowych z tego zakresu jest zaledwie kilka. W grudniu zeszłego roku ukazał się słownik specjalistyczny pt. Leksykografia (Kraków: Universitas), pierwsze opracowanie tego rodzaju przeznaczone dla polskojęzycznego odbiorcy. Celem referatu jest zapoznanie słuchaczy z tą publikacją. Przedstawione zostaną podstawowe cechy słownika oraz wybrane aspekty koncepcji leksykograficznej, zwłaszcza te związane z zewnętrzną i wewnętrzną selekcją materiału.

Referat prof. Arlety Adamskiej-Sałaciak

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu
Śniadania z leksykografią, które odbędzie się online na platformie Zoom
we wtorek 23 lutego 2021 roku o godzinie 11.00.

Prof. Arleta Adamska-Sałaciak, UAM
wygłosi referat pt.
Odpowiedzialna leksykografia?
O tym, jak definiuje się problemy psychiczne

Abstrakt:

Tak zwane słownictwo wrażliwe (ang. sensitive vocabulary) nie od dziś znajduje się w kręgu zainteresowań metaleksykografów. Chodzi tu m.in. o wyrazy i połączenia związane z rasą, religią, seksualnością czy chorobą. Należący do tego nurtu wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób angielskie słowniki pedagogiczne (English learners’ dictionaries) traktują hasła opisujące problemy natury psychicznej. Analizie poddano definicje dwunastu terminów zaczerpnięte z sześciu słowników, a jako tło teoretyczne posłużyło kilka kluczowych pojęć z  językoznawstwa kognitywnego.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu, proszone są o kontakt z dr Marzeną Miśkiewicz (marzena.miskiewicz@ijp.pan.pl), by po podaniu imienia i nazwiska otrzymać link do spotkania.