Minione spotkania

Dotychczas w ramach cyklu Śniadania z leksykografią odbyły się następujące spotkania:

 • 23 lutego 2021 r., prof. Arleta Adamska-Sałaciak (UAM),
  Odpowiedzialna leksykografia? O tym, jak definiuje się problemy psychiczne

Abstrakt:

Tak zwane słownictwo wrażliwe (ang. sensitive vocabulary) nie od dziś znajduje się w kręgu zainteresowań metaleksykografów. Chodzi tu m.in. o wyrazy i połączenia związane z rasą, religią, seksualnością czy chorobą. Należący do tego nurtu wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób angielskie słowniki pedagogiczne (English learners’ dictionaries) traktują hasła opisujące problemy natury psychicznej. Analizie poddano definicje dwunastu terminów zaczerpnięte z sześciu słowników, a jako tło teoretyczne posłużyło kilka kluczowych pojęć z językoznawstwa kognitywnego.

 • 9 marca 2021 r., prof. Monika Bielińska (UŚ),
  Leksykografia. Słownik specjalistyczny. Koncepcja i jej realizacja

Abstrakt:

Nie ma dyscypliny ściślej związanej ze słownikami niż leksykografia, a mimo to słowników fachowych z tego zakresu jest zaledwie kilka. W grudniu zeszłego roku ukazał się słownik specjalistyczny pt. Leksykografia (Kraków: Universitas), pierwsze opracowanie tego rodzaju przeznaczone dla polskojęzycznego odbiorcy. Celem referatu jest zapoznanie słuchaczy z tą publikacją. Przedstawione zostaną podstawowe cechy słownika oraz wybrane aspekty koncepcji leksykograficznej, zwłaszcza te związane z zewnętrzną i wewnętrzną selekcją materiału.

 • 20 kwietnia 2021 r. prof. Mirosława Podhajecka (UO),
  Słowniki polsko-angielskie z perspektywy badawczej
 • Abstrakt:

  Słowniki dwujęzyczne w Europie od kilku stuleci stanowiły pomoc w nauce języków obcych. Przypuszczalnie żaden leksykograf nie spodziewał się, że jego opracowania będą kiedyś stanowiły również materiał badawczy. W referacie omówię najważniejsze dzieło leksykografii polsko-angielskiej XIX wieku ‒ Dokładny słownik polsko-angielski… (1851) Erazma Rykaczewskiego, a także dwa najobszerniejsze słowniki XX wieku ‒ The Kościuszko Foundation Dictionary: Polish-English (1961) Kazimierza Bulasa, Lawrence’a Thomasa i Francisa Whitfielda oraz Wielki słownik polsko-angielski (1969) Jana Stanisławskiego. Pragnę pokazać, po pierwsze, że stworzenie słownika z polszczyzną jako językiem wejścia nastręczało trudności, wymagających od autorów szczególnej pomysłowości, a po drugie, że mimo wielu różnic makro- i mikrostrukturalnych oba słowniki XX-wieczne zakorzenione są w tej samej tradycji leksykograficznej.

 • 25 maja 2021 r. prof. Ewa Stala (UJ),
  Hiszpańskie słowniki onomazjologiczne
 • Abstrakt:

  Celem referatu jest przedstawienie najistotniejszych osiągnięć hiszpańskiej leksykografii w zakresie słowników onomazjologicznych. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym (czym jest koncepcja onomazjologiczna) i historycznym (pierwsze słowniki onomazjologiczne), przechodzimy do prezentacji bezpośrednich poprzedników słowników hiszpańskich (dzieła angielskie i francuskie) i przykładów ujęć onomazjologicznych w leksykografii hiszpańskiej. Główna część referatu to przedstawienie najważniejszych dzieł tego typu, począwszy od wieku XIX (José Ruiz León, 1879; Eduardo Benot y Rodríguez, 1899) po sztandarowe dzieło J. Casaresa „Diccionario ideológico” z 1942 roku. Ostatnia część referatu poświęcona jest najnowszym słownikom i projektom tego typu: m.in. „Diccionario ideológico” R. Morala (2009), projekt ADESSE czy „Diccionario ideológico feminista” autorstwa V. Sau.