Planowane spotkania

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach z cyklu Śniadania z leksykografią:

  • 20 kwietnia 2021 r. prof. Mirosława Podhajecka (Uniwersytet Opolski) wygłosi referat pt. Słowniki polsko-angielskie z perspektywy badawczej.
  • Abstrakt:

    Słowniki dwujęzyczne w Europie od kilku stuleci stanowiły pomoc w nauce języków obcych. Przypuszczalnie żaden leksykograf nie spodziewał się, że jego opracowania będą kiedyś stanowiły również materiał badawczy. W referacie omówię najważniejsze dzieło leksykografii polsko-angielskiej XIX wieku ‒ Dokładny słownik polsko-angielski… (1851) Erazma Rykaczewskiego, a także dwa najobszerniejsze słowniki XX wieku ‒ The Kościuszko Foundation Dictionary: Polish-English (1961) Kazimierza Bulasa, Lawrence’a Thomasa i Francisa Whitfielda oraz Wielki słownik polsko-angielski (1969) Jana Stanisławskiego. Pragnę pokazać, po pierwsze, że stworzenie słownika z polszczyzną jako językiem wejścia nastręczało trudności, wymagających od autorów szczególnej pomysłowości, a po drugie, że mimo wielu różnic makro- i mikrostrukturalnych oba słowniki XX-wieczne zakorzenione są w tej samej tradycji leksykograficznej.

  • 25 maja 2021 r. wysłuchamy wykładu prof. Ewy Stali (Uniwersytet Jagielloński)
    pt. Hiszpańskie słowniki onomazjologiczne.
    Abstrakt opublikujemy wkrótce.

Spotkania odbywają się zdalnie na platformie Zoom o godzinie 11.00.